Archive

REHABILITACIÓ FAÇANA Aquesta intervenció va suposar una millora energètica de l’edfici ja que es va dur a terme un revestiment de tipus SATE de 8cm en tota la façana/mitgera de l’edifici. Alhora va suposar una millora estètica per als veins ja que es va consolidar una...

REHABILITACIÓ FAÇANA I COVERTA - SITGESL’objecte fonamental de la intervenció va ser revisar les patologies de les teules de coberta. Aquestes estaven sense manteniment i queien provocant un parill per als seus usuaris. Aprofitan es van reparar elements de façana com balcons i es van...